Tin công nghệ

Chữ ký Số là gì?

Chữ ký số là một cơ chế mật mã hóa được sử dụng để kiểm…
Lighning Network Là Gì?

DeFi là gì?

Live stream màn hình máy tính – Cập nhập tháng 06/2020

Thiền và cuộc sống

Cách để Tập Thiền cho Người mới bắt đầu

Thiền (tịnh tâm) thường đem lại nhiều lợi ích cho…
Nghỉ ngơi và dừng lại

Bụt có đưa ra một ví dụ về người bị…
Đối diện với năng lượng bất an

Thiền sư Thích Nhất Hạnh – Nguồn: www.daophatngaynay.com Hỏi: Kính…

Latest Posts

Bài viết khá hay của Luce Wayne về Phương pháp đầu tư Quyền chọn — Option, mình xin chia sẽ cùng các bạn. Nên đọc, không nên áp dụng.
https://medium.com/@LuceWayne_186400/quy%E1%BB%81n-ch%E1%BB%8Dn-option-eb1717328b8a